Lần trước thì khunh cảnh tuyệt tình cốc nên thơ, bây giờ thì lại lạc cảnh thôn nền nã.

Giới trẻ hiện tại đang dần càng sa đọa vào những nghệ thuật trần chuồng, không còn giới hạn. Cũng sẽ nổi thôi nhưng hiện tại những hành động như vậy được gọi là phản văn hóa, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Các bạn có nghĩ rằng chỉ với những giây phút nông nổi của thời còn nhỏ dại mà dẫn đến hệ lụy cho cả một tương lai của chính các bạn.

Nhưng dù có nói như thế nào thì những bức ảnh mà các bạn chụp cũng rất đẹp